Обучението по БЕЛ е съобразено с учебната програма за всеки клас. То има за цел да подпомогне ученика да постигне държавно-образователните изисквания по предмета, съобразно индивидуалните потребности и темпо на възприемане и осмисляне на материала.

В занятията се включват:

 • знания за езика като система;
 • правописни и правоговорни правила;
 • писмени езикови упражнения;
 • диктовка;
 • създаване на писмен текст (преразказ, съчинение);
 • четене на литературни произведения; възприемане и осмисляне на различни литературни жанрове.

Обучението е насочено към:

 • затвърждаване и усъвършенстване на знанията и уменията по БЕЛ;
 • надграждане на знанията и уменията;
 • попълване на пропуски по учебния материал;
 • оказване на помощ при изпълнение на домашната работа;
 • подготовка за контролни работи;
 • подготовка за НВО (Национално външно оценяване) след IV клас.