Начален курс I – IV клас

За най-малките ученици: Подготовка за първи клас Български език и литература Математика за всички Математика – подготовка за състезания Английски език Немски език Руски език Арт Ателие

V, VI и VII клас

За учениците в V и VI клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език Арт ателие   За учениците в VII клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език

VIII – XI клас

За учениците в VIII, IX, X и XI клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език Физика

XII клас

За учениците в XII клас: Български език и литература – подготовка за матура Математика Английски език Немски език Руски език