Учете се да четете, пишете, говорите и мислите на езика на Пушкин

Елементарно ниво А1

Вие ще се учите:

 • да четете и пишете на руски език;
 • да произнасяте руските думи и изрази;
 • да разбирате елементарни текстове.

Базово ниво А2

Вие ще можете:

 • да разказвате в прости изречения за себе си и своето семейство;
 • да възприемате при слушане и четене информация, свързана с основните жизнени сфери;
 • да поддържате разговор в ситуации на битово общуване.

I сертификационно ниво В1

Вие ще можете:

 • да разбирате за какво говорят руснаците на да изказвате мнение по определен проблем;
 • да поддържате разговор в определени ситуации.

II сертификационно ниво В2

Вие ще можете:

 • да разбирате съдържанието на тясно специализирани текстове;
 • да говорите спонтанно с носители на езика;
 • да изразявате аргументирано своята гледна точка.