Общи условия_2020-лято

Обучението в Школа „Питагор“ се провежда в индивидуална и групова форма.

Индивидуалното обучение е удобен вариант, съобразен напълно с личните предпочитания и необходимост на курсиста при изучаването на материала. Провежда се в удобно за Вас време, предварително съгласувано с графика на преподавателя и на учебните зали.

Груповото обучение при нас се осъществява в малки групи – между 2 и 8 човека. Стремим се всеки курсист да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна. Заниманията в групи се провеждат спрямо предварително изготвен график.

Родителите получават информация за развитието на децата си, както и по всички други въпроси, които ги интересуват. Ръководството на школата, както и учителите са на разположение да отговорят на техните запитвания. Това може да се случи в телефонен разговор в удобно за страните време или на място в офиса на школата, непосредствено преди или след края на занятието на ученика.

Стремим се да бъдем гъвкави в организацията на учебния процес, за да сме полезни и адекватно да отговорим на Вашите очаквания!