Школа „Питагор“ предлага подготовка през лятото за бъдещите първокласници. 

Целта ни е да предоставим допълнителна подготовка за училище и да спомогнем за плавно и спокойно преминаване в I клас. За нас е важно детето не само да придобие необходимите умения, за да се справи успешно с новата си роля на ученик, но и да се породи интерес у него към процеса на обучение. 

Обучението цели развитие на речевите умения, формиране на представи за основни математически понятия, развитие на логическото мислене и паметта. Работи се и върху концентрацията на вниманието, наблюдателността и съобразителността на бъдещия ученик. При работата с децата се използва индивидуален подход, който да отговори на нуждите и потребностите на всеки от тях. 

Обучението е съобразено с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. 

 Форма на обучение: групова или индивидуална. 

Продължителността на заниманието е 60 минути. 

Преподавател: г-жа Костадинка Иванова – педагог – учител в начален етап на основното образование.

За допълнителна информация и въпроси, можете да се свържете с нас на посочените телефонитук.