ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА

XII клас 

Обучението в XII клас е насочено към успешното представяне на учениците на матурата по математика. Курсът е съобразен с учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит и включва всички необходими знания, които учениците трябва да покриват при завършване на XII клас, систематизиране, преговор и надграждане на изучения материал. Ключов момент от подготовката е и целенасочената работа върху формата на матурата.

Груповото обучение се осъществява в малки групи (до 6 ученици). Целта е всеки ученик да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна.

Продължителност: 90 астрономически часа. Занятията са организирани в 30 занятия по 3 астрономически часа.

Записването се извършва на място в офиса на Школата.

Таксата за обучение може да бъде заплатена в зависимост от избраната форма – годишна/тримесечна/месечна или почасова.

При годишна и тримесечна форма на заплащане използвате отстъпка от цената, а при записване и по втори предмет– още 5% от цената на курса, независимо от формата на заплащане.

За допълнителна информация или конкретни въпроси можете да се свържете с нас на телефони: 0889 594 587; 056 820 313, както и на място в офиса на школата – гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А.