ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

XII клас 

Обучението е насочено към успешното представяне на учениците на задължителната матура по български език и литература.

В процеса на подготовка работим по формата на матурата и спецификите за решаване на тест с отворени и избирателни отговори. Включваме подробен преговор на учебния материал от 11 клас по литература, както и задълбочаване на знанията по текущата подготовка в 12 клас. Набляга се на опресняване знанията по езикова култура.

Важна част от подготовката е отработването на компонентите от матурата – тестова част по езикова култура и литература (отворени и затворени въпроси; извличане на информация от текст; резюмиране на текст) и уменията за създаване на аргументативен текст по зададен проблем върху изучавано произведение.

Учениците развиват и умения за решаване на въпросите от формата на матурата съобразно теоретичните знания и логиката на тестовете.

Като част от обучението при нас се предвиждат домашни работи и пробни тестове.

Груповото обучение се осъществява в малки групи (до 6 ученици). Целта е всеки ученик да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна.

Продължителност: 72  астрономически часа. Занятията са с продължителност 2 часа 30 мин.

Записването се извършва на място в офиса на Школата.

Таксата за обучение може да бъде заплатена в зависимост от избраната форма – годишна/тримесечна/месечна или почасова.

При годишна и тримесечна форма на заплащане използвате отстъпка от цената, а при записване и по втори предмет– още 5% от цената на курса, независимо от формата на заплащане.

За допълнителна информация или конкретни въпроси можете да се свържете с нас на телефони: 0889 594 587; 056 820 313, както и на място в офиса на школата – гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А.