Обучението по Немски език е предназначено за ученици от I до XII клас в индивидуална или групова форма.