Златка Желязкова – Мениджър, специалист – математика
Евгений Желязков – Шахмат
Албена Кишишева – Математика
Емилия Петкова – Математика
Костадинка Иванова – Математика и БЕЛ, начален курс
Силвия Инджова – Арт Ателие

Ганка Владимирова

Елена Спасова

Лидия Инджова

Николета Костова

Теодора Калчева