Обучението по  математика в XI и XII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на съответния клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на предстоящи зрелостни и кандидат-студентски изпити.

Обучението цели отлична успеваемост както в училище (тъй като оценката по математика е балообразуваща), така и на кандидат-студентските изпити.

Форма: индивидуална или групова.

Подготовка за матура по математика – XII клас 2019-2020г.