Обучението по математика е свързано с учебната програма за всеки клас. То има за цел да подпомогне ученика да постигне държавно-образователните изисквания по предмета, съобразно индивидуалните потребности и темпо на възприемане и осмисляне на материала.

Уроците по математика подпомагат:

  • по-лесното усвояване на новия материал;
  • запълване на пропуските в знанията;
  • систематизиране на вече изучен материал;
  • решаването на задачи по математика, както от задължителния учебен материал, така и на по-сложни;
  • подготовка за контролни, изпитвания, матури и кандидат-студентски изпити.