Обучението по математика в VII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на съответния клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на НВО (Националното външно оценяване).

Целите на обучението по математика в VII клас са:

  • Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази;
  • Разширяване на знанията за геометричните фигури;
  • Нови знания за еднакви триъгълцници;
  • Извеждане на основни свойства на геометричните фигури;
  • Решаване на уравнения и неравенства;
  • Свойства на числовите равенства и неравества. Теореми за равносилност;
  • Създаване на представа за логическата структура на математиката и нейното аксиоматично извеждане на този етап на обучението.

Важно е в процеса на обучение да се развият и умения за моделно и абстрактно мислене; развиване на самостоятелно критично мислене; възможност за концентрация и устойчивост на вниманието; ефективно организиране и планиране на самостоятелната работа.

За нас е важно седмокласниците да бъдат мотивирани за постигане на високи и удовлетворяващи резултати на предстоящите им изпити.

Обучението е групово или индивидуално.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА VII КЛАС