Обучението за ученици в III и IV клас с изявени интереси към математиката цели успешната подготовка за явяване на математически състезания и олимпиади, както и кандидатстването в паралелки със засилено изучаване на математика (в математическа гимназия). Подготовката им е базирана на програма, включващи теми за свободно избираема подготовка, необходими при решаването на състезателни задачи.