Курсове по математика за V и VI клас

Обучението по математика е свързано с учебната програма за всеки клас. То има за цел:

  • да спомогне за усвояване и осмисляне на задължителния учебен материал;
  • да затвърди изученото;
  • да допринесе за развиване и усъвършенстване уменията на ученика за решаване на задачи върху изучаваните теми;
  • да задълбочи знанията върху съответните теми съобразно индивидуалното темпо на възприемане на материала.

Обучението е индивидуално или групово.

Груповото обучение се осъществява в малки групи (до 6 ученици). Целта е всеки ученик да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна.

При индивидуалната работа обучението се организира спрямо нуждите и потребностите на ученика.

Занятията се провеждат веднъж седмично спрямо предварително изготвен график.

Записването се извършва на място в офиса на Школата.

Таксата за обучение може да бъде заплатена в зависимост от избраната форма – годишна/тримесечна/месечна или почасова.

За допълнителна информация или конкретни въпроси можете да се свържете с нас на телефони: 0889 594 587; 056 820 313, както и на място в офиса на школата – гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А.