2020/2021 учебна година

Записването за предстоящата учебна година вече започна!

Телефони за информация: 056 820 313; 0889 594 587; 0886 455 899. 

Записването за обучение при нас се съществява в офиса на школата!

Относно записването: Във връзка с времето, което е необходимо да се отдели за записване на всеки нов курсист, е желателно предварително да уговорите час за записване на посочените телефони. 

Контакти


Таксите за обучение са:

  • тримесечна;
  • месечна/почасова.

Курсистът (родителят/настойникът) сам избира формата на заплащане в зависимост от предпочитанията си. Занятията се предплащат в съответствие с избраната форма в началото на периода, за който се отнасят.

За актуални цени и допълнителна информация, моля позвънете на посочените телефони или заповядайте в офиса на школата!