БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

групово обучение

Обучението по Български език и Математика в VII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на VII клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на НВО (Националното външно оценяване).

Груповото обучение се осъществява в малки групи (до 8 ученици). Целта е всеки ученик да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна.

Продължителност: 72 астрономически часа по всеки предмет. Занятията са организирани в 36 занятия по 2 астрономически часа /по всеки предмет/.

Допълнително за седмокласниците:

  • През учебната година се предвиждат 6 пробни изпита по всеки от двата предмета.
  • Интензивно обучение през априлската ваканция, което се организира под формата на лагер-школа.

Записването се извършва на място в офиса на Школата.

Таксата за обучение може да бъде заплатена в зависимост от избраната форма – годишна/тримесечна/месечна или почасова.

При годишна и тримесечна форма на заплащане използвате отстъпка от цената, а при записване и по двата предмета – още 5% от цената на курса, независимо от формата на заплащане.

За допълнителна информация или конкретни въпроси можете да се свържете с нас на телефони: 0889 594 587; 056 820 313, както и на място в офиса на школата – гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А.