Обучението по български език и литература в XI и XII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на съответния клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на матурата.

XII клас

В процеса на подготовка работим по формата на матурата и спецификите за решаване на тест с отворени и избирателни отговори. Включваме подробен преговор на учебния материал от 11 клас по литература, както и задълбочаване на знанията по текущата подготовка в 12 клас. Набляга се на опресняване знанията по езикова култура.

Важна част от подготовката е отработването на компонентите от матурата – тестова част по езикова култура и литература (отворени и затворени въпроси; извличане на информация от текст; резюмиране на текст) и уменията за създаване на аргументативен текст по зададен проблем върху изучавано произведение.

Учениците развиват и умения за решаване на въпросите от формата на матурата съобразно теоретичните знания и логиката на тестовете.

Като част от обучението при нас се предвиждат домашни работи и пробни тестове.

Обучението е групово.

Подготовка за матура по БЕЛ XII клас 2019 – 2020 г.