Летните курсове по БЕЛ и математика в Школа „Питагор“ предоставят възможност на учениците да:

  • наваксат пропуските по учебния материал;
  • преговорят изученото;
  • задълбочат знанията си.

Учебната програма е съобразена с държавно-образователните изисквания и ориентирана към уменията, които учениците е необходимо да развият, за да се представят успешно на НВО. 

Обучението се провежда в групова или индивидуална форма.

Курсът е в рамките на 20 астрономически часа, разпределени в 10 занятия по 2 астрономически часа. 

Обучението за ученици, завършили V и VI клас, стартира през месец юли. 

За допълнителна информация можете да се свържете с нас. 

Контакти

Още информация за Лято 2019.