Школа „Питагор“ предлага занимания по шахмат за деца на възраст между 5 и 12 години.

При нас децата играят, учат и се забавляват. С лекота ще усвоят тънкостите на играта, а системното ѝ практикуване носи редица ползи за развитието им.

Шахматът е особено полезен в ранна детска възраст, тъй като засилва паметта, концентрацията, учи ги да разсъждават и анализират.

Добрата концентрация е важна предпоставка за успеха както в училище, така и в живота. Докато играят шах, децата се научават да бъдат наблюдателни, да обръщат внимание на детайлите, което е много важно, за да могат да реагират адекватно в конкретна ситуация – както на шахматната дъска, така и в реалния живот. Изгражда се начална способност за планиране – представят си няколко хода напред, научават се да мислят стратегически и в перспектива. Научават, че преди да предприемат конкретно действие, е необходимо добре да го обмислят, за да постигнат целта си. С всяка изиграна партия шах, децата тренират своите умения да избират „най-правилното решение“.

Шахматът работи и за изграждане на абстрактното мислене при децата – да умеят да виждат цялостната картина, да се откъснат от детайлите, да погледнат на ситуацията от различен ъгъл. Научават се да използват успешни модели от даден контекст и да ги прилагат в други, сходни ситуации.

Шахматът помага на децата да се научат да решават проблеми, да взимат решения и да се сблъскват с техните последствия в една игрова и безопасна среда. Дава възможност да се научат да използват множество и различни елементи наведнъж. Да оценят различни фактори едновременно, а не да се фокусират само върху един от тях.

В резултат, шахматът спомага за цялостното интелектуално и емоциално развитие на децата и формирането им като успешни личности.