Обучението в Школа „Питагор“ се провежда в индивидуална и групова форма.

Индивидуалното обучение е удобен вариант, съобразен напълно с личните предпочитания и необходимост на курсиста при изучаването на материала. Провежда се в удобно за Вас време, предварително съгласувано с графика на преподавателя и на учебните зали.

Груповото обучение при нас се осъществява в малки групи – между 2 и 8 човека. Стремим се всеки курсист да получи необходимото внимание от страна на преподавателя, за да може работата в групата да бъде максимално ефективна. Заниманията в групи се провеждат спрямо предварително изготвен график.