Обучението по Физика е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на съответния клас.

Целта на обучението е да подпомогне учениците по текущия учебен материал. Програмата на обучаващия/обучаващите се изготвя в зависимост от нивото на знанията по физика и заявените конкретни цели.

Обучението е индивидуално или групово.