Обучението в Школа „Питагор“ се провежда в групова и/или индивидуална форма. Посещенията са веднъж или два пъти седмично. Продължителността на заниманията се определя в зависимост от избраната форма, предмета, по който се извършва обучението и са съобразени с предпочитанията на родителите и учениците.

Стремим се да бъдем гъвкави в организацията на учебния процес, за да сме полезни и адекватно да отговорим на Вашите очаквания!