Нашите постижения

В навечерието на новата учебна година правим своята “равносметка” за изминалите месеци. През тях екипът на Школата поведе над 100 ученици през предизвикателства, насочвайки ги по пътя към сбъдване на желанията – прием в избраната гимназия след IV и VII клас, успешно издържани зрелостни изпити и място в избраното висше учебно заведение.

За да не говорим обобщено, представяме част от успехите на своите курсисти:

  • Прием по първо желание в елитните гимназии при кандидатстването след 7. клас;
  • Челни места в общински състезания и олимпиади по математика;
  • Успешно издържани зрелостни изпити и прием във водещи български университети – Софийски университет, Нов Български университет, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
  • Успешно взети изпити за ниво на владеене на английски и руски език.

Всичко това би било невъзможно без обединените усилия на ученици, учители и ръководството на Школа „Питагор“. Вече петнадесет години родителите от Бургас и региона се доверяват опита и експертизата ни в учебните дисциплини, езици и приложно изкуство.