Златка Желязкова – Мениджър, специалист – математика
Евгений Желязков – Шахмат; Управител
Албена Кишишева – Математика
Емилия Петкова – Математика
Костадинка Иванова – Математика и БЕЛ, начален курс
Силвия Инджова – Арт Ателие

Александър Инджов

Ганка Владимирова

Елена Спасова

Лидия Инджова

Мария Стоянова

Николета Костова

Теодора Калчева