Школа „Питагор“ предлага подготовка за кандидат-студентския изпит по журналистика в СУ.

Подготовката за изпита може да започне както в 11 клас, така и в 12 клас. Обучението е насочено към цялостната подготовка за писмения и устен изпит по журналистика.

Курсът акцентира върху изграждане на знанията и уменията, необходими на кандидат-студентите, за да се справят успешно с приемния изпит: богата писмена култура, умения за създаване на аргументативен текст, критичен поглед върху актуални теми от различни сфери. Важно е умението за ориентиране спрямо зададената тема и способността да се изгради защитима теза.

Обучението е групово или индивидуално.

Продължителност: 72 астрономически часа, разпределени в 36 занятия по 2 астрономически часа.

Начало: първата седмица на месец октомври.

Записването се извършва на място в офиса на Школата.

Можете да подадете Вашата заявка и по електронен път, за да запазите предварително място на детето, след което ще получите отговор от нас.

Таксата за обучение може да бъде заплатена в зависимост от избраната форма – годишна/тримесечна/месечна или почасова.

При годишна и тримесечна форма на заплащане използвате отстъпка от цената, а при записване и по двата предмета – още 5% от цената на курса, независимо от формата на заплащане.

За допълнителна информация или конкретни въпроси можете да се свържете с нас на телефони: 0889 594 587; 056 820 313, както и на място в офиса на школата – гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А.