Школа „Питагор“ предлага подготовка за кандидат-студентския изпит по журналистика в СУ.

Подготовката за изпита може да започне както в 11 клас, така и в 12 клас. Обучението е насочено към цялостната подготовка за писмения и устен изпит по журналистика.

Курсът акцентира върху изграждане на знанията и уменията, необходими на кандидат-студентите, за да се справят успешно с приемния изпит: богата писмена култура, умения за създаване на аргументативен текст, критичен поглед върху актуални теми от различни сфери. Важно е умението за ориентиране спрямо зададената тема и способността да се изгради защитима теза.

Обучението е групово или индивидуално.

Продължителност: 72 астрономически часа, разпределени в 36 занятия по 2 астрономически часа.

Начало: първата седмица на месец октомври.