Журналистика

Школа „Питагор“ предлага подготовка за кандидат-студентския изпит по журналистика в СУ. Подготовката за изпита може да започне както в 11 клас, така и в 12 клас. Обучението е насочено към цялостната подготовка за писмения и устен изпит по журналистика. Курсът акцентира върху изграждане на знанията и уменията, необходими на кандидат-студентите, за да се справят успешно с […]

Математика за V и VI клас

Курсове по математика за V и VI клас Обучението по математика е свързано с учебната програма за всеки клас. То има за цел: да спомогне за усвояване и осмисляне на задължителния учебен материал; да затвърди изученото; да допринесе за развиване и усъвършенстване уменията на ученика за решаване на задачи върху изучаваните теми; да задълбочи знанията […]

Подготовка за матура по БЕЛ XII клас

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА XII клас  Обучението е насочено към успешното представяне на учениците на задължителната матура по български език и литература. В процеса на подготовка работим по формата на матурата и спецификите за решаване на тест с отворени и избирателни отговори. Включваме подробен преговор на учебния материал от 11 клас […]

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА XII клас  Обучението в XII клас е насочено към успешното представяне на учениците на матурата по математика. Курсът е съобразен с учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит и включва всички необходими знания, които учениците трябва да покриват при завършване на XII клас, систематизиране, преговор и надграждане на изучения материал. Ключов […]

На прага на 2018/2019 учебна година

Нашите постижения В навечерието на новата учебна година правим своята “равносметка” за изминалите месеци. През тях екипът на Школата поведе над 100 ученици през предизвикателства, насочвайки ги по пътя към сбъдване на желанията – прием в избраната гимназия след IV и VII клас, успешно издържани зрелостни изпити и място в избраното висше учебно заведение. За […]

МАТЕМАТИКА IV КЛАС

ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛКИ Обучението за ученици в IV клас с изявени интереси към математиката цели успешната подготовка за явяване на математически състезания и олимпиади, както и кандидатстването в паралелки със засилено изучаване на математика (в математическа гимназия). Подготовката им е базирана на програма, включваща теми за свободно избираема подготовка, необходими […]

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА – 7 КЛАС

БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ групово обучение Обучението по Български език и Математика в VII клас е съобразено с държавно-образователните изисквания. Организирано е на база знанията, които всеки ученик трябва да покрива при завършване на VII клас и е ориентирано към уменията, които учениците е небходимо да развият, за да се представят успешно на НВО (Националното […]

Начален курс I – IV клас

За най-малките ученици: Подготовка за първи клас Български език и литература Математика за всички Математика – подготовка за състезания Английски език Немски език Руски език Арт Ателие

V, VI и VII клас

За учениците в V и VI клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език Арт ателие   За учениците в VII клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език

VIII – XI клас

За учениците в VIII, IX, X и XI клас: Български език и литература Математика Английски език Немски език Руски език Физика Журналистика